Thi công trung tâm an ninh mạng FPT

Dự Án          : Thi công trung tâm an ninh mạng FPT (FIS)

Địa điểm      : Tầng 21 KeangNam Landmark 72

Diện Tích     : 70m2

Thiết Kế       : Capella Furniture

Hoàn Thành : 09/2020

TOP