Thiết kế nội thất

Nội thất chung cư 14D Imperia

Diện tích: 80m² - Hoàn thành: 04/2020

Nội thất chung cư 09CT1 PCCC

Diện tích: 120m² - Hoàn thành: 05/2020

Nội thất Căn hộ 1909 Golden Palm

Diện tích: 75m² - Hoàn thành: 05/2020

Nội thất Căn hộ 503.B Vinaconex

Diện tích: 75m² - Hoàn thành: 07/2019

Nội thất Căn hộ 2914.B Vinaconex

Diện tích: 99m² - Hoàn thành: 09/2019

Nội thất Căn hộ 2402 Gamuda

Diện tích: 80m² - Hoàn thành: 11/2019

1 2 3 4

TOP