Thi công nội thất

Thi công căn hộ 1909 Golden Palm

Diện tích: 75m² - Hoàn thành: 05/2020

Thi công căn hộ 2210

Diện tích: 79m² - Hoàn thành: 10/2019

Thi công căn hộ 503 Vinaconex

Diện tích: 79m² - Hoàn thành: 08/2019

Thi công căn hộ 3315 Vinaconex

Diện tích: 99m² - Hoàn thành: 12/2019

Thi công căn hộ 1101 Vinaconex

Diện tích: 65m² - Hoàn thành: 10/2019

Thi công Căn hộ 3502.B Vinaconex

Diện tích: 82m² - Hoàn thành: 9/2019

Thi công căn hộ 2902 Imperia

Diện tích: 75m² - Hoàn thành: 12/2019

Thi công căn hộ 3001 IA20

Diện tích: 95m² - Hoàn thành: 04/2020

Thi công Căn hộ 1708.C Vinaconex

Diện tích: 81m² - Hoàn thành: 05/2019

1 2

TOP